۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

دکتر مهدی خزعلی را ربوده اندنیرو های امنیتی در ساعت ۲ نیمه شب به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده و دکتر مهدی خزعلی به مکان نامعلومی منتقل کردند.
این اقدام نیروهای امنیتی بدون اجازه و موافقت پزشکان بیمارستان صورت گرفته است. پرسنل بیمارستان که از این عمل شوکه شده بودند، در مقابل نیروهای امنیتی قادر به هیچ واکنشی نبودند و نظاره گر بودند.
یکی از منابع بیمارستانی که شاهد این ماجرا بوده است گفت: با توجه به شرایط جسمی این زندانی سیاسی پس از 42 روز اعتصاب غذا، جان دکتر خزعلی در خطر است و او به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
مهدی خزعلی در حالی که به شدت کاهش وزن داشته و دچار ضعف مفرط شده است، حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست. پرسنل بیمارستان از روحیه بالای این رزمنده خیبر خبر داده بودند.
مهدی خزعلی روز جمعه به دنبال حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی 
منتقل شده بود.

۱ نظر:

  1. عجیب که چه زیبا این ترس و وحشت و عجز خودشون رو با این کارهاشون فریاد میزنند و زشتی این کار براشون عادی شده.

    پاسخحذف