۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

سبز می مانیم

«  ای مفتی شهر  »

شعر:خیام

آواز:همای

ای مفتــــــــی شهـــــــــــر از تــــــو بیــدارتـــــریــــم
بــا ایـــــن همـــــه مستی ز تــــو هشیارتـــــریــــم
تـــو خـــون کســــــان نوشـــــی و مــــا خـــون رزان
انصـــــــــــاف بـــــــــــده کــــــــــــدام خونخــــوارتریمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر