۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

انفرادی وشکنجه مهدی خزعلی به خاطر افشای برادران انگلیسی لاریجانی

صد رحمت به قبل از انقلاب یک شاه بود یک مملکت اما امروز هر مدیری هر رییس قوه ای برای خودش شاه است برادران تاجر لاریجانی برای خود حکومتی درست کرده اند از قوه مجریه تا قضاییه.مملکت قحط الرجال است که فرزندان میرزا هاشم آملی هر کدام بخشی از مملکت را به تصرف خود در آورده اند، اینها که رنگ جبهه ندیده اند اینها که حتی در انقلاب کوچکترین نقشی نداشته اند چگونه امروز حاکم جان و ناموس مردم شده اند و قوه قضاییه خصوصی راه انداخته اند هر کسی علیه اینها سخن بگوید یا عملکردشان را نقد کند به زندان افکنده میشود مهدی خزعلی را با شنیع ترین رفتار مامورین همین آقایان لاریجانی به حبس انداخته اند چرا  که این برادران بخشی از خاک ایران را تسخیر کرده اند و در آن مزرعه شتر مرغ راه انداخته اند. مزرعه شتر مرغ برادران لاریجانی در مرکز ایران از 4سو به شمال و جنوب و غرب و شرق ایران متصل است. برادران انگلیسی بخشی از خاک ایران را به تصرف خود در آورده اند.امروز 15 روز از اعتصاب غذای مهدی خزعلی میگذرد،انفرادی،شکنجه،تهدید... به خاطر آنکه غارتگری برادران انگلیسی را افشا میکند تا دیگر دستی در بیت المال نداشته باشند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر