۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

هفدهمین روز اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی

عادت کرده بودم هر روز به سایتش سر بزنم اگر شبی میامدم و مطلب جدیدی نمیدیدم نگراش میشدم هر شبی که مطلبی جدیدی از او میدیدیم دلشوره داشتم که نکندبرایش مشکلی پیش بیاید مطالبش برجک زورگویان را نشانه میرفت ایستادگی و مداومتش در حق گویی برایم قابل تحسین بود اوایل که به سایتش سر میزدم وقتی بیش از اندازه میدیدیم مطالبش رنگ و بوی دین میدهد کمی ناراحت میشدم اما پس از مدتی دریافتم که چقدر با او هم اندیش هستم چقدر صحبتهای دینیش با جنس صحبتهای دیگران فرق میکند.صحبتهایش به دل مینشست چرا که دین برایش ابزار نبود. اعتقادش از جنس فطرت من بود.بسیاری از دوستانم را دیده ام که همین حس من را دارند حرفهایش از فطرت آزادی خواه بر میخیزد امیدوارم هر چه زودتر آزاد شود امیدوارم از چنگال کسانی که بویی از فطرت انسانی نبرده اند رها شود.یقین دارم همین طاقت و ایستادگیش و اعتصاب غذایش هم برگرفته از ایمان و اعتقاد محکمش میباشد.
(ایمیل ارسالی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر