۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

مدار صفر درجۀ ایران
کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین احسان نراقی جامعه شناس را که بخوانید چند نکته کلیدی متشابهی را با عصر امروز خواهید دید .

احسان نراقی از بستگان فرح پهلوی بود که به واسطه دعوت ملکه آن زمان ایران ، به ریاست "موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی" منصوب گردید .عمده فعالیت این موسسۀ بررسی مشکلات جامعه و بازگویی آن به شخص اعلاحضرت همایونی !! بود .خود ایشان در کتابشان بازگو می کند که بعد از مراجعه های متعدد ،دیگر محمدرضا پهلوی حوصلۀ شنیدن این انتقاد ها را نداشته و جلساتش را با او کنسل می کند .

کل انتقادات امثال نراقی به شاه سابق در مورد شرایط جامعه . وضیعت های بد اقتصادی و اجتماعی بود که شاه ، درِ این انتقادها را با تکیه بر مداحانش !! به راحتی به روی خود بست .

علت هم مشخص بود . امثال شاپور چی ها که در کاخ رفت و آمد داشتند با مدح هایشان ، چشم و گوش شاه را مشغول خود کرده بودند و دیگر محمدرضا پهلوی را ،حوصلۀ ای  برای شنیدن زبان منتقد نبود.

نراقی در جایی در کتابش اشاره می کند که بعد از وخامت اوضاع ایران  محمد رضا پهلوی او را به دربار فرا می خواند و در آن شرایط شلوغی که نزدیک به انقلاب مردم ایران بود ،علت را از نراقی جویا می شود .

احسان نراقی به شاه با صراحت پاسخ می دهد که شخص اعلاحضرت در بوجود آمدن این شرایط مقصر اند .

زمان گذشت و شاه از کشور رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد .
واحسان نراقی منتقد شاه هم ، توسط انقلابیون به ساواکی بودن متهم شد و روانه زندان اوین گردید .

حکومت جمهوری اسلامی بنا شد و تا به امروز هم بر کشور حکومت می کند
اما انگار تاریخ این کشور بمانند یک مدار صفر درجه در حال تکرار است .

امروز امثال مهدی خزعلی ها که قلم و وقت خود را صرف انتقاد بی پرده به اشکالات اداره کشور کرده بودند و به رهبر پیشنهاد جلسات انتقاد و نق بدون مدح و تملق میکردند بدون شنیده شدن حرفشان در اوین محبوس اند و کشور در یک پرتگاه وحشتناک و بدون آینده اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قرار دارد و هنوز هم رهبر چشم و گوش اش را فقط به مدح ها سپرده و انتقاد حتی نزدیکانش را هم تاب تحمل نداردامروز مهدی خزعلی بعد از هفده روز اعتصاب غذا در انفرادی بسر میبرد و زندان اوین و رجایی شهر و ... پر است از منتقدانی که فقط جرمشان انتقاد به رهبری است 


در آخر باید به رهبر تاکید کرد که شخص شما مقصر تمامی این مشکلات هستید و اگر مثل شاه سابق فرصتی به منتقدان ندهید ، دیگر فرصتی برای جبران برای شما نخواهد ماند و مطمئن باشید که تا این ملت چوب را بردارند ،اولین کسانیکه شما را مثل شاه سابق تنها خواهند گذاشت ، امثال شاپورچی های آن خدا نیامرز اند .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر