۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

دست و دندان شکستۀ مهدی خزعلی ،پاداش مبارزه با استبداد در سالگرد ۱۹ دی ۵۶


امروز هجده روز از اعتصاب غذای مهدی خزعلی میگذرد متاسفانه وضعیت جسمی ایشان رضایت بخش نیست و در این مدت بیش از پانزده کیلو وزن کم کرده است.دست شکسته،دندان و زانوی آسیب دیده بر اثر خشونت مامورین امنیتی در هنگام بازداشت،بحران جسمانی ایشان را تشدید نموده است.دکتر مهدی خزعلی روز نوزده  دیماه بازداشت شد.

او توسط نیروهایی که باید حافظ جان مردم باشند با ضرب و شتم فراوان راهی انفرادی شد مهدی خزعلی در برابر استبداد سکوت نکرد و اعلام نمود که مردم را قیمی وجود ندارد و در انتخاباتی که قیم آن جنتی باشد شرکت نخواهد کرد او بازداشت شد چون علیه استبداد فریاد کشید، او به انفرادی رفت چون اعلام نمود:آقای خامنه ای مختارید به نقدهای من گوش فرا دهید یا برای پنجمین بار مرا به انفرادی بفرستید.

آری مهدی خزعلی در نوزده دی ماه نود بازداشت شد. روزی که یاد آور 19 دی سال 56 است که مصادف با زمانیست که 34 سال قبل در چنین روزی مهدی خزعلی همراه با برادر شهیدش علیه استبداد  فریاد زدند و چه نیکو  اقتدارگرایان اجرش دادند و مشتهای گره کرده علیه استبداد در 19 دی  56 را امروز با گرزهایشان پاسخ گفتند و در سالگرد نوزده دی  دست و دندانش را شکستند!

مهدی و برادرش حسین در اکثر تظاهراتها علیه استبداد و خفقان حضور داشتند تا اینکه برادرش حسین در اردیبهشت سال 57 به شهادت رسید و اما مهدی ماند  تا همچنان زبان فریاد جامعه علیه استبداد باشد.

راستی آنهایی که امروز دستت و دندانت را شکستند نوزده دی 56 کجا بودند؟از کسانی که امروز خود را ولی و صاحب مردم میدانند کدامشان در کنارتان بودند؟آن روز برادران لاریجانی هم ساکن قم بودند اما نمیدانم چرا هیچ کس آنها را در تظاهرات علیه استبداد ندیده است؟

چگونه کسانی که هیچ نقشی در انقلاب  نداشته اند امروز مالکان جان و مال وناموس مردم شده اند؟چگونه کسانی که حتی تجربه یک روز جبهه در کارنامه شان نیست امروز سران قوه شده اند؟ و چه مفتخرانه در این گردابی که برای مردم درست کرده اند خود را فاتح میدانند و آن آقا میگوید:امروز در شرایط بدر و خیبریم! او در حبس کردن مخالفینش و وادار کردن به سکوت اندیشمندان جامعه را برای خود پیروزی بزرگ میداند و چه غافل است که از سرنوشت دیکتاتورهای هم قطار خود درس نمیگیرد.

مهدی جان حجکم مقبول چه خوب تکلیفت را به جا آوردی و از حق طلبی دست نشستی و حتی بعد از بازداشتت اعلام نمودی اعتصاب غذا خواهی کرد و لب به غذای اینان نخواهی زد و تا شهادت ایستاده ایی خداوند پشت و پناهت باشد.برای سلامتیش  دعا کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر