۱۳۹۰ دی ۲۷, سه‌شنبه

روز دهم


روز دهم

ده روز از زمان بازداشت و اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی می گذرد. کار هر کس نیست ایستادگی و مقاومت. خصلت کسانی ست که به عشق وطن و به امید رسیدن به فردایی بهتر تا آخرین دم ایستاده می مانند. کار هر کس نیست گام خود پیمودن، نه به کندی، که با ایمان و به هموار در میان چکاد ها و گدارهای لحظه لحظه های زندگی. بی واهمه، بی ترس.
آرام نمی باید می گرفتی، چرا که تقدس قلم را پاس باید می داشتی. قلم بود و گفتار. پیمانی سست نبود که با خود ببندی و به بهانه ای بشکنی. ایثار می خواهد و شجاعت. 

عادلانه نبود پاسخ زبان و قلم را با مشت و تازيانه دادن. رسم حاکمان زمانه ی ما! شرم بر آنها که صداها را خاموش می کنند و قلم ها را شکسته می خواهند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر