۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

فان حزب الله هم الغالبون/پاسخ به هکر سایت دکتر مهدی خزعلی


نزدیك به 20 روز است كه هرگاه به وبسایت دكتر مهدی خزعلی مراجعه میكنیم پیغامی به رو صفحه ی وب ظاهر میشود كه نشان از هك شدن سایت دكتر خزعلی توسط یك تیم دارد. تیمی كه خود را حزب الله نامیده و با هك كردن سایت مهدی خزعلی و انتشار پیغام"فان حزب الله هم الغالبون"  به هنگام مراجعه به آن سعی بر این دارد كه به تمامی مراجعه كنندگان به این وبسایت بگوید كه این سایت متعلق به دشمنان خداست و توسط دوست داران خدا تخریب شده است و خود را حزب الله مینامند.


مهدی خزعلی امروز سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را با دست و دندانی شكسته و وضعیت وخیم جسمی در سلول انفرادی متعلق به این افراد كه خود را حزب الله مینامند میگذراند. بجاست كه بگوییم این گروه كه خود را حزب الله و پیرو خدای متعال و بر حق و مسلمان میداند به هنگام دستگیری با وقاحت و وحشیگری تمام اقدام به ضرب و شتم بسیار شدید مهدی خزعلی این بزرگمرد به قول آنها فتنه گر نمودند. این گروه كه خود را بر حق و حزب الله میداند حدود به 2 سال است كه نه تنها برای مهدی خزعلی بلكه تمام بزرگان سبز و خانواده ی آنها نهایت آزار و اذیت را بوجود آورده و اقدام به دزدین وسایل شخصی و آلبوم ها و فیلم های خانوادگی آنها و انتشار آنها در محیط های عمومی نموده اند. دزدی میكنند و به مبارزه با پیروان حق میروند و قتل و جنایت و تجاوز میكنند و در كمال وقاحت خود را مسلمان و بر حق و حزب الله میخوانند و مخالفانشان را فتنه گر و محارب ... چه بد فتنه گرانی هستند كه فتنه میكنند و دیگران را فتنه میخواانند و دزدی میكنند و دیگران را دزد میخوانند ... و چه احمقانه از تاریخ درس نمیگیرند... كه امیدی به درس گرفتن آنان از دین نیز نیست چرا كه سالهاست بی اعتقادیشان به دین و ابزار بودن دین و الله برایشان در راه رسیدن به اهداف پلیشان برای همگان مشخص شده است......از ابتدا نیز اینگونه بود. از همان زمان كه حق شناخته شد اینگونه بود. زیاد دور نرویم. از همان روزی كه پیامبر به بعثت رسید. كمی نزدیكتر از زمان ولایت مولا و سرورمان امیرالمؤمنین. از همان روزها حاكمان مستبد حقگویان را خانه نشین و صدای حق گویان را میبستند و در منابر بر پیروان حقیقی حق لعن و نفرین میفرستادند و خود را مصداق بارز حق میخواندند و درباور ساده ی مردم نفوذ و هرگونه كه بود جای حق و باطل رو در نزد مردم جابجا و زشتی خود را زیبا نشان میدادند و تمام زیبایی حق را از مردم پنهان و بلكه او را زشت و بدسیرت میكردند.خوب كه فكر میكنم میبینم از اولین لحظه ی خلقت انسان و از آن لحظه كه ابلیس قسم یاد كرد كه انسان را به پیروی نكرن از خدای یگانه دعوت كند اینگونه بود. ابلیس نیز زشت را نزد انسانهای ساده زیبا جلوه میداد و آنها را به انجام بدی ها علاقه مند میكرد. آری اكنون نیز اینگونه است. آری اینها خود شیطانند. اینان شیاطین مجسم اند.1400 سال قبل حاكم مستبد خود را خلیفه ی مسلمین میخواند و قرآن ناطق را خانه نشین میكرد. خود را مسلمان میدانست و علی را لعن و نفرین میگفت. چنان فضا را به سود خود كرده بود كه 18هزار منبر توسط داعیان دین لعن قرآن ناطق علی علیه السلام را میكردند و خود را حق میدانستند... اكنون نیز اینگونه است. پیروان راه مولا علی را خانه نشین و حبس و حصر كرده اند و ناجوانمردانه خویش شیطان سیرتشان را حق میدانند و بر پیروان حق لعن میفرستند و سعی در دوری مردم از آنها و درنتجیه دوری از حق مكنند. چه بد شیاطینی هستند این جماعت صاحب قدرت... قدرتی پوچ و گذرا... . قدرتی بی ارزش... قدرتی پر از حقارت... قدرتی مایه ی بدبختی و نمای ناتوان بودن... قدرتی شیطانی....

مگر سرور شهیدان عالم نبود... مگر اباعبدالله نبود... با وی چگونه به مقابله برخاستند... قبل از جدا كردن سر از بدن جلوه ی بارز حق و فرزند رسول خدا و زاده ی زهرا ی اطهر چه كردند.! نماز به جماعت خواندند و شیطانیان با نیت نزدیكی به حق به نبرد با حق رفتند و سر از تن جلوه ی حق جدا كردند. و چه استادانه مردم زمان خویش را به حق بودن خود فریب دادند ... ولی ندانستند كه تاریخ سیرت شیطانی آنها را نمیایان و مظلمویت حق را فریاد خواهد زد و آیندگان با نگاهی بر پیكار آنان راه راستی را برای خود برخواهند گزید و همواره بر باطل بودن آنان گواهی خواهند داد و چه بد رسوا شدنیست برای آنان.


كمی نزدیكتر شویم ... بیایی به نزدیكتر. به زمان باب الحوائج موسی بن الجعفر علیه السلام.امامی مظلوم كه حق خواهی و راه گشایی او برای مردم به كام خلیفه ی وقت خوش نمی آمد. امامی كه همواره در پی رسوایی شیطانی بود كه لباس دین را بر تن كرده. باطل بودن دستگاهی را كه پیراهن حق را بر تن كرده را فریاد میزد و مردمان را از این كج راه شیطانی بیم میداد و به راه توحید دعوت مینمود. امامی كه باعث رسوایی حاكمان ظالم و مستبدی بود كه خود را لقب حق داده و در منابر قدرت خود و دستگاه خود را اسلامی خوانده و دیگرانی كه در راهی جز راه انان بودند را باطل میخواندند و...اینبار كمی شبیه تر به زمان خودمان است. حاكم ستم پیشه امام كاظم علیه السلام را به حبس كشیده و بر این كار خود میبالد و بر گوش حق او فریاد میزند كه ترسم از آن است كه در میان مردم فتنه نمایی و آنان را از راه راست باز داری. چه بد فتنه گری هستند شیطانان مجسم. فتنه ای بزرگ میكنند و پیروان حق را فتنه گر میخوانند. دزدی میكنند و دیگران را دزد میخوانند. امام حق را محبوس و او را فتنه گر میخوانند.


و در گذر زمان نیز تاریخ تكرار میشود و پیروان راه ائمه ی اطهار را محبوس و محصور و آنها را فتنه گر میخوانند.


باز تاریخ تكرار میشود. در گذر زمان و در صدها سال حاكمان ستمگر از تاریخ و سرنوشت و بدنامی یكدیگر عبرت نمیگیرند و بر مسیر آنها گام برمیدارند و از رسوایی حاكمان مستبد پیش از خود عبرتی نیاموخته و راه باطل آنان را میپیمایند.و آنها نیز همچو پیشیناین خود در گذر تاریخ شكست میخورند و آیندگان بر باطل بودن آنان و مظلومیت حق و حق بودن امام كاظم شهادت دادند.


و سال ها بعد سرنوشتی مشابه برای امامی دگیر اینبار در سامرا و در پادگانی به نام عسكر.


جدایی و دوری او از شهر و فاصله انداختن میان او و مردم. قطع رابطه و دیدارهای او با مردم از هراس نمایان شدن حق و چهره ی حقیقی حاكم ستمكار و رسوای او...


در تمامی تاریخ اینگونه بوده است و جلوه های حق و پیروان راستین آنها به ظلم ظالم گرفتار و محبوس و محصور و شهید و دور از مردم فریاد بطلان دستگاه شیطان را سرداده و بر كوس رسوایی آنان میكوبند . و آیندگان بر درستی آنها و ناراستی و پلیدی شیطانانی كه لباس حق را بر تن كرده بوده اند شهادت خواهند داد. چه بد نامی و رسوایی است برای ستمكاران در تاریخ و چه مسیر و الگوی زیبایی خواهد بود مبارزه ی حق جویان برای انسان های آزاده.


ان الله مع الصابرین . الملك یبقی مع الكفر و لا یبقی مع الظلم .پی نوشت:

شایان ذكر است گروهی كه به دستگیری بسنده نكرده و در پس دستگیری و حبس به تجاوز پرداختند اینبار نیز در محیط مجازی اینچنین رفتاری از خود نشان داده و وبسایتی را كه خود فیلتر كردند توان تحمل نداشته و به هك كردن آن پرداختند.


و این امر نشان از نفوذ بی نظیر مطالب و نوشته ها و افكار بزرگمرد سبزی چون دكتر مهدی خزعلی در قلب و ذهن و جان مردم دارد.و نشان از رسوایی های بیش از پیش حكومت بوسیله ی نوشته های دكتر مهدی خزعلی در سایت فیلتر شده..!!

۱ نظر: