۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

«آ» مثل «آزادی»گفتند «آ»، نوشیتم «آزادی»
خواندند «آتش»، «آه»، «آوارگی»
گفتند «ب» نوشتیم «بهار»، «باران»، «بیداری»
خواندند «بغض»، «بیداد»، «بیزاری»
گفتند «پ»، نوشتیم «پرنده»، «پرواز»، «پاکی»
خواندند «پرهیب»، «پستی»، «پلیدی»
گفتند «ت»، نوشتیم «ترنم»، «تلاءلو»، «تعالی»
خواندند «تاریکی»، «تباهی»، «تیرگی»
...
«آزادی» رنگ باخت، «تیره» شد، مُرد
«باران بهار» را رنگ سرخ خون زدند
پَر «پرواز پرنده» را شکستند
نور را رنگ «تاریکی» زدند
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر