۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

من بی صلاحیتم !


 


 

در آستانه 66 مین روز اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی ، یاد آوری متنی از ایشان که در سال 86 در تراکت های تبلیغاتشان برای کاندید شدن در مجلس آن دوره بکار نیامد و صلاحیت ایشان هیچ وقت توسط شورای نگهبان تایید نشد ، آینه ای است از نگرش و مرام ایشان در برخورد با حکام ظالم زمان .

در زیر فرازی از این تراکت را برایتان می گذارم امیدوارم هرچه زودتر ایشان به جمع خانواده ، یاران ، دوستداران و مردم شریف ایران بازگردند .


من بی صلا حیتم !

می گویند صلاحیت ندارم ، راست می گویند !
اقرار می کنم ، اعتراف می کنم ، من بی صلاحیتم !
با صدای بلند می گویم ، صلاحیت ندارم !
بسیاری از ملاک های نانوشته است که من ندارم ؛


می خواهند برّه باشم ، نیستم ؛
می خواهند بنده باشم ، نیستم ؛
می خواهند عبد ذلیل باشم ، نیستم ؛
می خواهند دست بوسی کنم ، نمی کنم ؛
می خواهند پابوسی کنم ، نمی کنم ؛
می خواهند به فرموده قیام کنم ، نمی توانم ؛
می خواهند به فرموده بنشینم ، هرگز؛

می خواهند نبینم ، می بینم ؛
می خواهند نشونم ، می شنوم ؛
می خواهند نگویم ، می گویم ؛
می خواهند نفهمم ، می فهمم ؛
می خواهند ننویسم ، می نویسم ؛

می خواهند نفس نکشم ، می کشم ؛
می خواهند بمیرم ، زنده ام ؛
می خواهند بایستم ، جاری ام ؛
می خواهند خاموش باشم ، فریاد می زنم ؛
می خواهند آرام باشم ، می خروشم ؛
می خواهند ... 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر